Management Team

Name

Designation

Sh.Sudhir Kr.Saxena

Chief Executive Officer 

Sh. Alok N. Mathur

 
Group General Manager

Sh.Rajnish Kr. Goyal

General Manager 

Sh. Harish Chander

General Manager 

Sh. Rupeesh Kumar

General Manager

Sh.S.K.Gupta

Add. General Manager 

Sh.Manish Tiwari

Jt. General Manager 

Sh.Ashok Kr.Sharma

Dy.General Manager 

Sh.Abhishek

Sr.Dy.General Manager 

Sh.Sunil Kumar

Chief Finance Officer

Sh. Abhishek 

Manager/Finance

Sh.Arvind Kr.Vohra

Advisor

Sh.R.K.Arora

Expert 

Sh.Ranjan kumar Tiwary

Co.Secy 

Ms.Parul Mishra

Asst. Manager

Sh.Anurag Gaur

Engineer 

Sh.Atul shrinet

Engineer

Sh.Vineet Srivastava

Sh. Syed Nadeem Akhtar 

Sh.Arnab Roy                                       

Sh Anees Ahmad

Engineer

Engineer

Engineer  

Engineer  

Sh.Prashant Singh

Engineer

Sh.Kaushik Shankar

Engineer

Sh. Dharmendra

Asst. Manager

Smt. Shikha Bhunjia

Jr. Manager

Sh.Sidhharth Dubey

Ms. Shalini Manawat 

Ms. Swati Das

Sh.  Shree Ganesh Jee

Jr. Manager

Jr.Manager

Engineer

Engineer